Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
 SAMORZĄD 
 SAMORZĄD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RZECZNICY PATENTOWI 
 RZECZNICY PATENTOWI  

 
 
 
 
 

 PRAWO 
 PRAWO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 KONTAKT I INFORMACJE 
 KONTAKT I INFORMACJE  

 
 
 
 
 
 
 
BIP

Aktualności :
 • Szanowni Państwo,

  Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana dot. wnoszenia opłaty skarbowej. Aktualnie opłatę należy wnosić na niżej wskazany numer rachunku bankowego Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nie będzie już urzędem właściwym do obsługi opłat skarbowych.

  https://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-1638-zamkniecie_rachunkow_bankowych.html


   
  Prezydium
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych


 • foto

  100 lat temu Polska przystąpiła do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Z tej okazji Urząd Patentowy RP zorganizował konferencję, "Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej", która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • foto

  W dniu 4 listopada 2019 r. Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oficjalnie otworzyła nową siedzibę Izby. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu członków samorządu oraz zaproszeni goście. Nowa siedziba jest przestronna, nowoczesna i funkcjonalna. Sala wykładowa, w której prowadzone są zajęcia dla aplikantów, daje również możliwość prowadzenia szkoleń, konferencji oraz innych spotkań członków samorządu. Podczas uroczystości Prezes Dorota Rzążewska podkreśliła, że rzecznicy patentowi zyskali miejsce otwarte dla wszystkich członków samorządu, z którego mogą korzystać i się z nim identyfikować.

 • foto

  Szanowni Państwo

  W związku z kolejną próbą wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców za pomocą sfałszowanych decyzji Urzędu Patentowego, Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zainicjowało serię artykułów informujących, o decyzjach o udzieleniu praw ochronnych, które nie pochodzą od Urzędu Patentowego. Poniżej podajemy linki do publikacji.

  https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-oszusci-podaja-sie-za-urzad-patentowy-nie-zgadza-sie-tylko-n,nId,3322588

  https://www.rp.pl/Firma/191109520-Falszerze-podszywaja-sie-pod-Urzad-Patentowy-i-wyludzaja-oplaty-za-ochrone-znakow-i-wynalazkow.html

  Ponadto w dniu dzisiejszym w radiu RMF nadano informację o sfałszowanych decyzjach podobnej treści, która została zamieszczona w artykule.

  Informujemy, że w sprawie wcześniejszych podrobionych decyzji z zawiadomienia PIRP i UPRP toczy się postępowanie przygotowawcze, które prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. O kolejnych sfałszowanych decyzjach, informujemy organ prowadzący śledztwo. Z informacji uzyskanych przez Prezydium wynika, że w sprawie toczą się również inne postępowania inicjowane przez osoby trzecie. Zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego o objęcie nadzorem wszystkich postępowań toczących się w sprawie podrobionych decyzji UPRP.

  Prezydium
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
  .

 • foto

  Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz na wynalazki!

  Fabrykowane pisma nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP, choć w ich treści zawarte jest godło i pełna nazwa Urzędu Patentowego RP.

  Poniżej przedstawiamy przykłady fałszywej decyzji, jaka w ostatnim czasie jest rozsyłana przez podmioty podszywające się pod Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przypominamy, że numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego RP to:
  NBP O/Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

  Fałszywe decyzje:
  Falszywa_decyzja_na_wynalazek.pdf
  Falszywa_decyzja_na_znak_towarowy.pdf


baner_dol
webmaster: webmaster@pirp.org.pl
Data aktualizacji: 2024-07-19