Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Sąd Dyscyplinarny :

Aktualny skład:
Monika Witkowska
Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego
Sylwia Fietko-Basa
Wiceprzewodnicząca
Krystian Maciaszek
Wiceprzewodniczący
Tomasz Grucelski
Sekretarz
Lech Bury
Członek
Bartosz Fert
Członek
Bartłomiej Fijałkowski
Członek
Marta Koremba
Członek
Małgorzata Matyka
Członek
Leonard Skarbek
Członek
Anna Sokołowska
Członek
Monika Wielecka
Członek

Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny :

Aktualny skład:
Monika Chimiak
Przewodnicząca Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego
Bogusław Kler
Wiceprzewodniczący
Bartosz Krakowiak
Wiceprzewodniczący
Michał Jędrzejewski
Sekretarz
Włodzimierz Caban
Członek
Jacek Czabajski
Członek
Jolanta Dziubińska
Członek
Antoni Garstka
Członek
Anna Grzelak
Członek
Paweł Kulikowski
Członek
Andrzej Stachowski
Członek
Barbara Urbańska-Łuczak
Członek

Rzecznik Dyscyplinarny :


Aktualny skład:

Klaudia Błach-Morysińska
Rzecznik Dyscyplinarny
Aleksander Suszek
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Urszula Walas
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Orzeczenia Sądów Dyscyplinarnych PIRP :
................................................................

Dalsze informacje dostępne są dla osób zarejestrowanych.
Aby zobaczyć więcej prosimy o zalogowanie się.


Link do strony logowania ===>

................................................................