Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
 SAMORZĄD 
 SAMORZĄD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RZECZNICY PATENTOWI 
 RZECZNICY PATENTOWI  

 
 
 
 

 PRAWO 
 PRAWO  

 
 
 
 
 
 
 

 KONTAKT I INFORMACJE 
 KONTAKT I INFORMACJE  

 
 
 
 
 
 
 
BIP

Aktualności :
 • foto

  foto       W dniach 8 i 9 czerwca 2018 r. w Lublinie przedstawiciele Polskiej Izby Rzeczników Patentowych uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji ?Znaki towarowe i ich ochrona?. Podczas konferencji, w której wzięli udział wybitni specjaliści w wiodących ośrodków naukowych, zostały przedyskutowane najważniejsze problemy związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych. Debatowano nad wypracowaniem propozycji rozwiązań prawnych, które będą odpowiadać interesom polskiej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów unijnych.

 • foto

  foto       Paweł Kurcman, Wiceprezes PIRP oraz Katarzyna Kwestarz, Dziekan Okręgu Mazowieckiego reprezentowali Izbę podczas Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Samorządów Zaufania Publicznego, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Łodzi. Spotkanie to było okazją aby porozmawiać o współpracy samorządów zawodowych, ich roli w życiu społeczeństwa i o tym jakie działania powinny zostać podjęte, aby głos samorządów był dostrzegany na zewnątrz. Zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia działań, zmierzających do ustalenia celów, które samorządy będą się starały realizować dla wspólnego dobra.

 • foto     foto

  foto     foto       Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Centrum Hewelianum w Gdańsku odbyły się dwa wykłady z okazji 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce. Wykłady "Czy wynalazki Heweliusza i innych gdańskich wynalazców mogłyby zostać opatentowane?" i "Rola ochrony własności intelektualnej i współpracy z rzecznikiem patentowym w 100-lecie istnienia zawodu" poprowadziła kol. Małgorzata Matyka. Na obu wykładach przedstawiono rolę ochrony własności intelektualnej i współpracy z rzecznikiem patentowym oraz sylwetki znamiennych gdańskich twórców takich jak Jan Heweliusz, Daniel Fahrenheit, Daniel Gralath, Paweł Nipkow, Otto von Bronk, Andrzej Ledóchowski. Swoją obecnością zaszczycił nas i był obecny na całym wykładzie Pan Dyrektor Centrum Hewelianum Paweł Golak.

 • foto

  foto       W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się organizowana przez Fundację Instytut Własności Intelektualnej konferencja pt. "Jak skutecznie chronić innowacje? Sądy specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska." w Urzędzie Patentowym RP pod patronatem honorowym Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wśród zaproszonych panelistów byli: Pani Prezes UPRP - Alicja Adamczak, Pani Prezes Federalnego Sądu Patentowego w Monachium Beate Schmidt, Pan Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Jan Filip Staniłko, Pani Dyrektor Departamentu Orzecznictwa UPRP - Sylwia Wit vel Wilk, Pan Profesor INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Pan Wacław Niedzielski reprezentujący jedną z firm wdrażającą wynalazki, oraz Wiceprezes PIRP - Pan Paweł Kurcman.
       Reprezentując naszą Izbę Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman przedstawił uczestnikom konferencji zawód rzecznika patentowego, wskazując na ogromną rolę rzecznika patentowego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, jak również na konieczność współpracy z rzecznikami patentowymi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej jak i obrony przed naruszeniami. Wskazał również na obchodzone 100 lecie zawodu rzecznika patentowego.
       Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób zajmujących się na co dzień prawem własności przemysłowej (rzeczników patentowych, sędziów, prawników) oraz wśród przedstawicieli nauki i przemysłu.

 • foto     foto

  foto     foto       W dniach 9 i 10 kwietnia odbyły się w Elbląskim Parku Technologicznym oraz w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni, kolejne seminaria regionalne Urzędu Patentowego RP - Patent na sukces. Z ramienia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, seminaria zostały otwarte przez Kol. Krzysztofa Czuba - wiceprezesa PIRP, który w oficjalnym powitaniu nawiązał do obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego i genezy powstania zawodu.
       Następnie wystąpił Dziekan Okręgu Pomorskiego PIRP - Grażyna Pomianek, przedstawiając rys historyczny statusu prawnego pełnomocnika - rzecznika patentowego, oraz jego obecne zadania, jak również drogę do wpisu na listę rzeczników patentowych, na bazie prezentacji Rzecznik patentowy - zawód godny zaufania. Seminaria w obu miastach cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyły zadawane pytania na sali, jak również w przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami.
       Zainteresowaniem cieszyły się nie tylko zagadnienia własności przemysłowej, lecz także aplikacja rzecznikowska, zarówno ze strony osób młodych, jak i dojrzałych.


baner_dol
webmaster: webmaster@pirp.org.pl
Data aktualizacji: 2018-07-16