Kontakt

Polska Izba Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134 (I piętro), 00-848 Warszawa

NIP: 526-17-32-118

e-mail: info@pirp.org.pl
tel.: +48 (22) 646-40-12

Wioleta Pyrża
Dyrektor Biura
pon. – pt. 8.00 – 16.00
wioleta.pyrza@pirp.org.pl

Katarzyna Wierzbicka
pon. – pt. 8:00 – 15:00
katarzyna.wierzbicka@pirp.org.pl

Dominik Bronowicz
p.o. Dyrektora Biura
pon. – pt. 8:00 – 16:00
dominik.bronowicz@pirp.org.pl

Anna Kaszuba
Specjalista ds. finansowo-księgowych
pon. 8:00 – 16:00
śr. 8:00 – 16:00
anna.kaszuba@pirp.org.pl

Piotr Molęda
Informatyk
webmaster@pirp.org.pl