Kontakt

Polska Izba Rzeczników Patentowych
ul. Żelazna 59 lok. 134 (I piętro), 00-848 Warszawa

NIP: 526-17-32-118

e-mail: info@pirp.org.pl
tel.: +48 (22) 646-40-12

Anna Bieniek-Czaplicka
Dyrektor Biura
pon. – pt. 8:00 – 16:00
anna.bieniek@pirp.org.pl

Anna Gębska
pon. – pt. 8:00 – 16:00
anna.gebska@pirp.org.pl

Małgorzata Koza
pon. – pt. 8:00 – 16:00
malgorzata.koza@pirp.org.pl

Marta Grochowska
pon. – pt. 8:00 – 16:00
marta.grochowska@pirp.org.pl

Anna Kaszuba
Specjalista ds. finansowo-księgowych
pon. – 8:00 – 16:00
śr. 8:00 – 16:00
anna.kaszuba@pirp.org.pl

Piotr Molęda
Informatyk
webmaster@pirp.org.pl

Dane kontaktowe Okręgów Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/wladze-okregu/