Historia PIRP

Polska Izba Rzeczników Patentowych została powołana ustawą o rzecznikach patentowych z dnia 9 stycznia 1993 r. Ustawa określiła, że organami samorządu są Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, Komisja Rewizyjna, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, Komisja Dyscyplinarna i Rzecznik Dyscyplinarny.

I Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych odbył się 28 sierpnia 1993 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział 725 rzeczników patentowych. Zjazd uchwalił Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz wybrał członków organów Samorządu.

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu w następującym składzie:

Prezes PIRP
Piotr Lisiecki

Zastępcy Prezesa
Witold Biskup
Andrzej Kacperski
Alicja Adamczak
Tadeusz Kachnic

Sekretarze
Anna Dudzińska
Stanisław Kwiatkowski

Skarbnik
Jolanta Dziubińska

Członkowie
Grażyna Basa
Stanisław Gontarewicz
Zbigniew Koczara
Krystyna Latarska
Marek Passowicz

Kolejnymi Prezesami PIRP byli:

Alicja Adamczak
Elżbieta Wilamowska-Maracewicz
Marek Besler
Andrzej Kacperski
Anna Korbela