Dzień otwartych kancelarii patentowych – IP Week 2024

23.04.2024 / Aktualności

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Polska Izba Rzeczników Patentowych organizuje Dzień Otwarty Kancelarii Patentowych, podczas którego rzecznicy patentowi będą udzielać nieodpłatnych konsultacji z zakresu własności intelektualnej.

Lista kancelarii patentowych świadczących nieodpłatne konsultacje w tym dniu: