Raport “Mapping report on national and regional financial schemes, programmes and incentives supporting IP protection in the V4”

15.12.2023 /

Szanowni Państwo,

Zachęcamy rzeczników I aplikantów do zapoznania się z raportem “Mapping report on national and regional financial schemes, programmes and incentives supporting IP protection in the V4”, przygotowanym w ramach projektu “Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem and enhancing IP Protection”.

Raport zawiera ogólny opis krajowych systemów innowacji grupy V4 (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) oraz szczegółowy opis systemów, programów i inicjatyw mających na celu finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i ochrony własności intelektualnej. Zawiera również wspólne wnioski i zalecenia dotyczące poprawy ekosystemu innowacji w V4 oraz zwiększenia transferu technologii i liczby wniosków o formalną ochronę własności intelektualnej w regionie.

Raport może być przydatny dla rzeczników przygotowujących wnioski o uzyskanie ochrony prawami własności przemysłowej dla podmiotów zaangażowanych w działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową, uniwersytetów, centrów transferu technologii, przedsiębiorców zaangażowanych w tworzenie innowacji i ochronę własności intelektualnej.

Raport dostępny jest również pod adresem: https://cittru.uj.edu.pl/visegrad/event