Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Patent jednolity  :

POROZUMIENIE w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (2013/C 175/01)
 zobacz więcej

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej
 zobacz więcej

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń
 zobacz więcej

 


Materiały szkoleniowe

"Patent jednolity oraz Sąd dla Patentu jednolitego - aspekty praktyczne w przeddzień wejścia w życie systemu - część 1"
członkowie doraźnej Komisji ds. patentu jednolitego, Webex, PIRP 8 grudnia 2022 r.
  link do nagrania,   link do prezentacji

"Patent jednolity oraz Sąd dla Patentu jednolitego - aspekty praktyczne w przeddzień wejścia w życie systemu - część 2"
członkowie doraźnej Komisji ds. patentu jednolitego, Webex, PIRP 15 grudnia 2022 r.
  link do nagrania,   link do prezentacji

"Patent jednolity - aspekty praktyczne postępowania przed EPO - część 3"
członkowie doraźnej Komisji ds. patentu jednolitego, Webex, PIRP 30 stycznia 2023 r.
  link do nagrania,   link do prezentacji

 


Przydatne linki

"Unitary Patent and Unified Patent Court" epi roadshow June 2023
 zobacz więcej

Jednolity patent europejski oraz Jednolity Sąd Patentowy - podstawowe zagadnienia
 zobacz więcej

TO OPT OUT OR NOT TO OPT OUT?
Plusy i minusy możliwości odstąpienia od kompetencji UPC w okresie przejściowym

 zobacz więcej

Code of Conduct for Representatives
 zobacz więcej

Patent o jednolitym skutku - co to oznacza i jak go uzyskać?
 zobacz więcej

Jak uzyskać dostęp do Systemu Zarządzania Sprawami JSP (Case Management System, CMS)
 zobacz więcej

Unitary Patent Guide Obtaining,
maintaining and managing Unitary Patents
2nd edition, April 2022
 zobacz więcej

https://www.unified-patent-court.org/en
  zobacz więcej

https://www.unified-patent-court.org/en/court/legal-documents
  zobacz więcej