Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Historia samorządu :

Dekret

(Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 13 grudnia 1918 r., ogłoszony w Dzienniku Praw Państwa Polskiego nr 21, poz. 66.     link ==>)

Dekret

("Historia Rzecznictwa Patentowego w Polsce" - Mieczysław Słomski    link ==>)