Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Aktualności :
2020-01-13

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana dot. wnoszenia opłaty skarbowej. Aktualnie opłatę należy wnosić na niżej wskazany numer rachunku bankowego Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nie będzie już urzędem właściwym do obsługi opłat skarbowych.

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-1638-zamkniecie_rachunkow_bankowych.html


 
Prezydium
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych