Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
Rzecznicy patentowi - pełnomocnicy z urzędu:

Imię i nazwisko

Informacje

Specjalizacja

Bogusława Borecka-Napiórkowska
(Nr ewid. 2887)

Adres:

 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • prawo konkurencyjne,
 

ul. Zapustna 10B m. 9, 02-483 Warszawa 

Telefon:

0228631303, 608289133 

E-mail:

boguslawa.borecka-napiorkowska@pirp.org.pl; b.borecka.kancelaria@wp.pl

Wykształcenie:

prawniczy 

Katarzyna Borkowy
(Nr ewid. 3382)

Adres:

 • budownictwo
 • chemia
 • energetyka
 • górnictwo
 • mechanika
 • metalurgia
 • sposoby wytwarzania
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 

 

Telefon:

322372202, 887499444 

E-mail:

katarzyna.borkowy@pirp.org.pl; katarzyna@borkowy.eu

Wykształcenie:

mgr inż. - Inżynieria Srodowiska i Energetyki 

Zbigniew Czekalski
(Nr ewid. 1305)

Adres:

 • badania patentowe
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informacja patentowa
 • informatyka
 • mechanika
 • oznaczenia geograficzne
 • sposoby wytwarzania
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
 

 

Telefon:

 

E-mail:

zbigniew.czekalski@pirp.org.pl

Wykształcenie:

magister inżynier - chemia 

Dariusz Dąbek
(Nr ewid. 3538)

Adres:

 • badania patentowe
 • informatyka
 • oznaczenia geograficzne
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • ochrona naruszeń, strategie zarządzania IP
 

 

Telefon:

609679093, 609679093 

E-mail:

dariusz.dabek@pirp.org.pl; dj.dabek@gmail.com

Wykształcenie:

mgr - prawo 

Paweł Górnicki
(Nr ewid. 2798)

Adres:

 • badania patentowe
 • budownictwo
 • energetyka
 • informacja patentowa
 • mechanika
 • metalurgia
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • nieuczciwa konkurencja
 

Rybojadzka 16, 60-443 Poznań 

Telefon:

618536449, 601583155 

E-mail:

pawel.gornicki@pirp.org.pl; patent@patent-service.pl

Wykształcenie:

inż. - mechanik 

Andrzej Grząka
(Nr ewid. 2344)

Adres:

 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika
 • informacja patentowa
 • informatyka
 • oznaczenia geograficzne
 • sposoby wytwarzania
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • Wycena znaków towarowych
 

ul. Sądowa 7/11, 31-542 Kraków 

Telefon:

124117278, 601429544 

E-mail:

andrzej.grzaka@pirp.org.pl; grzakaa@uek.krakow.pl

Wykształcenie:

dr inż. - Technologia Chemiczna, Towaroznawstwo 

Magdalena Jezierska-Zięba
(Nr ewid. 3306)

Adres:

 • badania patentowe
 • biotechnologia
 • chemia
 • mechanika
 • sposoby wytwarzania
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 

ul. Sarmacka 1/139, 02-972 Warszawa 

Telefon:

509058896 

E-mail:

magdalena.jezierska-zieba@pirp.org.pl; mjezie@gmail.com

Wykształcenie:

dr inż. - Technologia Chemiczna 

Tadeusz Kachnic
(Nr ewid. 2193)

Adres:

 • badania patentowe
 • budownictwo
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • geologia
 • informacja patentowa
 • informatyka
 • mechanika
 • sposoby wytwarzania
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 

 

Telefon:

602670888 

E-mail:

tadeusz.kachnic@pirp.org.pl; wktir@gryf.com.pl

Wykształcenie:

inż. - elektrotechnika przemysłowa 

Grzegorz Kubisiak
(Nr ewid. 3057)

Adres:

 • oznaczenia geograficzne
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • brak specjalizacji
 

 

Telefon:

 

E-mail:

grzegorz.kubisiak@pirp.org.pl

Wykształcenie:

mgr - prawo 

Leonard Skarbek
(Nr ewid. 1200)

Adres:

 • badania patentowe
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • mechanika
 • metalurgia
 • oznaczenia geograficzne
 • sposoby wytwarzania
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 • spory sądowe, prawo autorskie, prawo budowlane, nieruchomości, inwestycje wyceny wartości niematerialnych
 

ul. Pustułeczki 30 A-1, 02-811 Warszawa 

Telefon:

228259707 

E-mail:

leonard.skarbek@pirp.org.pl; skarbek@pomocprawna.pl

Wykształcenie:

mgr inż. - prawo, mechanika ,absolutorium w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji 

Leszek Szewczyk
(Nr ewid. 3621)

Adres:

 • badania patentowe
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informacja patentowa
 • mechanika
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 

Wilgi 48, 04-831 Warszawa 

Telefon:

+48453405777 

E-mail:

leszek.szewczyk@pirp.org.pl; lsp.technology@proton.me

Wykształcenie:

mgr inż. - Elektronika i telekomunikacja 

Michał Tuszyński
(Nr ewid. 3568)

Adres:

 • badania patentowe
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • geologia
 • górnictwo
 • informacja patentowa
 • informatyka
 • mechanika
 • metalurgia
 • oznaczenia geograficzne
 • sposoby wytwarzania
 • sprawy sporne
 • wynalazki i wzory
 • znaki towarowe
 

 

Telefon:

 

E-mail:

michal.tuszynski@pirp.org.pl

Wykształcenie:

mgr - Prawo