Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
   
Wydawnictwa PIRP
Wykaz literatury w magazynie PIRP :
E-Wydawnictwa ===>

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez internet.
W takim przypadku prosimy wysłać zamówienie emailem na adres: wydawnictwa@pirp.org.pl.


LP.  
 
Cena  PLN
NOWOŚCI
1
 "Keyword Advertising. Problemy prawne" R. Kowalczyk 21/2012
18 + Koszt wysyłki 5,10 zł
2
 "Przepisy PCT. Układ, regulamin, instrukcje" autorstwa Pani Jolanty Wąż
45 + Koszty przesyłki 8,50 zł
RZECZNIK PATENTOWY, Nr, Nr/Rok
1
 Rzecznik Patentowy, 25, 2/2000
nakład wyczerpany
2
 Rzecznik Patentowy, 27, 4/2000
nakład wyczerpany
3
 Rzecznik Patentowy, 29, 2/2001
nakład wyczerpany
4
 Rzecznik Patentowy, 30, 3/2001
nakład wyczerpany
5
 Rzecznik Patentowy, 31, 4/2001
nakład wyczerpany
6
 Rzecznik Patentowy, 32, 1/2002
nakład wyczerpany
7
 Rzecznik Patentowy, 33, 2/2002
nakład wyczerpany
8
 Rzecznik Patentowy, 34, 3/2002
nakład wyczerpany
9
 Rzecznik Patentowy, 35, 4/2002
nakład wyczerpany
10
 Rzecznik Patentowy, 36-37, 1-2/2003
nakład wyczerpany
11
 Rzecznik Patentowy, 38-39, 3-4/2003
nakład wyczerpany
12
 Rzecznik Patentowy, 40-41, 1-2/2004
nakład wyczerpany
13
 Rzecznik Patentowy, 44-45, 1-2/2005
nakład wyczerpany
14
 Rzecznik Patentowy, 46, 3/2005
nakład wyczerpany
15
 Rzecznik Patentowy, 48-49, 1-2/2006
nakład wyczerpany
16
 Rzecznik Patentowy, 50-51, 3-4/2006
nakład wyczerpany
17
 Rzecznik Patentowy, 52, 1/2007
nakład wyczerpany
18
 Rzecznik Patentowy, 53, 2/2007
nakład wyczerpany
19
 Rzecznik Patentowy, 54, 3/2007
nakład wyczerpany
20
 Rzecznik Patentowy, 55, 4/2007
nakład wyczerpany
21
 Rzecznik Patentowy, 56, 1/2008
18 + koszt wysyłki
22
 Rzecznik Patentowy, 57, 2/2008
18 + koszt wysyłki
23
 Rzecznik Patentowy, 58, 3/2008
18 + koszt wysyłki
24
 Rzecznik Patentowy, 59, 4/2008
18 + koszt wysyłki
25
 Rzecznik Patentowy, 60, 1/2009
nakład wyczerpany
26
 Rzecznik Patentowy, 61, 2/2009
18 + koszt wysyłki
27
 Rzecznik Patentowy, 62, 3/2009
18 + koszt wysyłki
28
 Rzecznik Patentowy, 63, 4/2009
18 + koszt wysyłki
29
 Rzecznik Patentowy, 64, 1/2010
18 + koszt wysyłki
30
 Rzecznik Patentowy, 65, 2/2010
18 + koszt wysyłki
31
 Rzecznik Patentowy, 66, 3/2010
18 + koszt wysyłki
32
 Rzecznik Patentowy, 67, 4/2010
18 + koszt wysyłki
33
 Rzecznik Patentowy, 68, 1/2011
20 + koszt wysyłki
34
 Rzecznik Patentowy, 69-71, 2-4/2011
20 + koszt wysyłki
MATERIAŁY I STUDIA - tematyka, Nr/rok
1
 Aktualne problemy włas. przemysł. na Węgrzech, 1/95
5
2
 Casus "RADEBERGER PILSNER EXPORT"/"TCHIBO", 3/96
5
3
 Europejski rzecznik patentowy, 4/96
5
4
 Orzecznictwo Komisji Odwolawczych Europejskiego UP Cz.I, 7/98
5
5
 Robert Tomczyk POSTĘPOWANIE CYWILNE - Wybrane zagadnienia, 9/2001
15
6
 Orzecznictwo Komisji Odwoławczych Europejskiego UP Cz.II,III,IV i V, 10/2001
15
7
 Orzecznictwo Kom. Odwoł. Europejskiego UP Cz.VI Zasady wspólne w postępowaniu przed EPO, 11/2001
35
8
 Orzecznictwo Kom. Odwoł. Europejskiego UP Cz. I Zdolność patent.,12/2004
35
9
 Orzecznictwo Kom. Odwoł. Europejskiego UP Cz. IV Rozdziały VII - X, 13/2004
35
10
 Wybrane przepisy dotyczące wspólnotowego wzoru towarowego, 15/2005
95
11
 Rozporządzenia dotyczące wspólnotowego znaku towarowego - teksty jednolite, 16/2007 (Wersje ujednolicone rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995r.)
45
12
 Orzecznictwo Komisji Odwoławczej i Rozszerzonej Komisji Odwoławczej EPO 2005, 17/2007
50
13
 WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY - COMMUNITY TRADE MARK LAW, red. Anna Sobczyk, 18/2010
99 + Koszty przesyłki 10,69 zł
14
 ZBIÓR DYREKTYW WSPÓLNOTOWYCH DOTYCZĄCYCH PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ pod red. Krystyny Żurawskiej, 19/2010
84 + Koszty przesyłki 9,50 zł
15
 "Prawo Patentowe" pod redakcją p. M. du Valla
74,25
16
 ORZECZNICTWO WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE W SPRAWIE OBOWIĄZKU UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO, M. Trzebiatowski 20/2010
42 + Koszty przesyłki 5,00 zł
17
 WŁASNOŚC PRZEMYSŁOWA, red. Ryszard Skubisz
79,20 + Koszty przesyłki 9,50 zł
18
 KONWENCJI PARYSKIA O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. KOMENTARZ, red. A. Adamczak, A. Szewc.
111,75 + Koszty przesyłki 9,50 zł
19
 "Keyword Advertising. Problemy prawne" R. Kowalczyk 21/2012
18 + Koszt wysyłki 5,10 zł
20
 "Przepisy PCT. Układ, regulamin, instrukcje" autorstwa Pani Jolanty Wąż
45 + Koszty przesyłki 8,50 zł