Za nami DEMO DAY Innowacji 4.0, wydarzenie na którym Okręg Małopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych obchodził 30-lecie istnienia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

21.03.2023 / Aktualności

Podczas wydarzenia promowano ciekawe innowacyjne rozwiązania krakowskich naukowców. Tematyka technologii była bardzo zróżnicowana: od nowych urządzeń poprzez materiały, żywność funkcjonalną oraz ochronę środowiska naturalnego, aż po nowe terapie i leki.

Okręgowa Rada Okręgu Małopolskiego PIRP oraz rzecznicy patentowi i aplikanci z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej udzielali konsultacji z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zainteresowanie naukowców i przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia biznesu było duże i to nie tylko dzięki promocyjnym czekoladkom.

Podczas wydarzenia obecni byli także przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w osobach Prezes PIRP Doroty Rzążewskiej i Wiceprezesa PIRP Pawła Kurcmana.

W imieniu Okręgowej Rady Okręgu Małopolskiego dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za wspólnie spędzony czas! Mamy nadzieję, że wspólne rozmowy biznesu z jednostkami naukowymi przyniosą ogromne korzyści dla każdej ze stron.