OBCHODY JUBILEUSZU 30-LECIA PIRP W OKRĘGU POMORSKIM

04.04.2023 / Aktualności

W dniu 03.04.2023 r. odbyło się spotkanie członków Okręgu Pomorskiego PIRP z udziałem Prezes Urzędu Patentowego RP – Panią Edyty Demby-Siwek.

Część wstępną spotkania otworzył Dziekan Okręgu Pomorskiego kol. Jacek Czabajski, który z okazji 30-lecia PIRP przedstawił i omówił zawartość numeru 1/94 Rzecznika Patentowego zawierającego podsumowanie I Zjazdu PIRP z roku 1993.

W części szkoleniowej spotkania, Prezes Urzędu Patentowego Pani Edyta Demby-Siwek omówiła kierunki zmian ustawy PWP oraz zagadnienia współpracy Urzędu Patentowego RP z zagranicznymi Urzędami Patentowymi oraz organizacjami międzynarodowymi.