Spotkanie konsultacyjne w UPRP

06.03.2023 / Aktualności

W piątek 3 marca 2023 roku w Urzędzie Patentowym RP odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzięło kierownictwo UPRP na czele z Prezes Edytą Demby-Siwek oraz kierownictwo Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w osobach Prezes Doroty Rzążewskiej i Wiceprezesa Pawła Kurcmana.

Spotkanie dotyczyło bieżących tematów współpracy pomiędzy PIRP i UPRP, w tym m.in. postępowań spornych, działania systemu PUEUP, zmian w zakresie praktyki UPRP w sprawach własności przemysłowej. W szczególności poruszone zostały tematy przedstawione przez rzeczników patentowych w ankiecie wysłanej wraz z komunikatem nr 8/2023.

Spotkanie było owocnym czasem wymiany poglądów i doświadczeń, co z pewnością przełoży się na lepszą współpracę rzeczników patentowych z Urzędem Patentowym