Luty – miesiąc obchodów jubileuszu samorządu rzeczników patentowych w OKRĘGU LUBELSKIM!

22.02.2023 / Aktualności

Nisko kłaniamy się organizatorom i gospodarzom, a w szczególności Pani Dziekan Marii Hładyniuk-Gązwie, dzięki której w dniu 17 lutego rzecznicy i rzeczniczki Okręgu Lubelskiego brali udział w:

okolicznościowym wykładzie dot. postępowania przed EPO, który poprowadził rzecz. pat. Oskar Gińko

oraz we wspólnej integracyjnej kolacji.

Serdecznie gratulujemy Pani Dziekan i władzom okręgu organizacji wydarzenia. Z podziwem patrzymy na to, jak wspaniała atmosfera (naukowo – szkoleniowa i towarzyska!) panowała na lubelskim spotkaniu… choć znając Okręg Lubelski oraz jego rzeczników i rzeczniczki – wcale nie jesteśmy tą atmosferą zaskoczeni!