Wręczenie honorowych odznak “Zasłużony dla Samorządu”

22.12.2021 / Aktualności

W dniu 16 grudnia 2021 r. Dorota Rzążewska Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wręczyła honorowe odznaki “Zasłużony dla Samorządu”, pani Bogusławie Boreckiej-Napiórkowskiej, pani Jolancie Wąż, pani Katarzynie Kwestarz.
Wydarzenie miało miejsce podczas spotkania wigilijnego Okręgu Mazowieckiego PIRP.

Honorowe odznaki “Zasłużony dla samorządu” wręczane są osobom które swą długoletnią, nienaganną działalnością zawodową przyczyniły się do umocnienia w społeczeństwie rangi rzecznika patentowego jako zawodu zaufania publicznego.

Gratulujemy uhonorowanym!