Odznaki honorowe dla Koleżanek z Okręgu Małopolskiego PIRP

15.12.2021 / Aktualności

10 grudnia 2021 r. podczas odbywającego się w Krakowie spotkania Rzeczników patentowych Okręgu Małopolskiego, Prezes PIRP Dorota Rzążewska, uroczyście wręczyła odznaki honorowe „Zasłużony dla Samorządu Rzeczników Patentowych” Koleżankom: Patrycji Rosół – Dziekanowi Okręgu Małopolskiego PIRP i Alinie Magońskiej – Przewodniczącej Komisji do spraw kontaktów z Parlamentem oraz Organami Administracji Państwowej.

Koleżanki od wielu lat aktywnie uczestniczą w działalności Samorządu. Angażują się w inicjatywy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym, przyczyniając się do umocnienia w społeczeństwie rangi rzecznika patentowego, jako osoby zaufania publicznego. Warto podkreślić także ich bezpośrednie zaangażowanie w organizację w 2018 roku 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce, które odbyło się w Krakowie na Wawelu.

Serdecznie gratulujemy !