Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

22.11.2022 / Aktualności

W dniu 16 listopada 2022 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Tematem posiedzenia była informacja o znaczeniu innowacyjności dla nowoczesnej gospodarki i prowadzenia działalności gospodarczej oraz o problemach w zarządzaniu własnością intelektualną przez przedsiębiorcę.

Posiedzenie zostało zwołane w wyniku wielomiesięcznych starań podejmowanych przez Zespół do spraw kontaktów z Parlamentem oraz Organami Administracji Państwowej, z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady PIRP.

W posiedzeniu wzięły udział: Reprezentująca Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pani Podsekretarz Stanu Kamila Król oraz Pani Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek. Polską Izbę Rzeczników Patentowych reprezentowały Pani Prezes Dorota Rzążewska i członkinie Zespołu do spraw kontaktów z Parlamentem oraz Organami Administracji Państwowej Alina Magońska, Patrycja Rosół, Agnieszka Przyborska- Bojanowska, Katarzyna Krupa-Lipińska.

Przedstawiciele Izby mieli szansę zapoznać się z oficjalnym stanowiskiem UPRP oraz Ministerstwa. Pani Prezes PIRP Dorota Rzążewska przedstawiła stanowisko Polskiej Izby Rzeczników Patentowych na temat przygotowanych przez UPRP zmian w prawie własności przemysłowej i ustawy o rzecznikach patentowych. Według informacji przedstawicieli strony Rządowej, obydwa projekty zostaną przedłożone Radzie Ministrów jeszcze w tym roku.

Stanowisko PIRP wsparły również rzeczniczki patentowe Marta Kawczyńska i Klaudia Błach-Morysińska uczestniczące w posiedzeniu Komisji z ramienia Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej.