Pozostajemy solidarni z Komornikami

21.11.2022 / Aktualności

18 listopada, podczas pełnienia służby, we własnej kancelarii została zamordowana Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska. Jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego wyrażamy szczere ubolewanie i głęboki żal, że doszło do tak brutalnego i bezprecedensowego ataku

Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom agresji, w tym również werbalnej kierowanej wobec przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Domagamy się także okazywania należnego nam szacunku przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

W imieniu Rzeczników Patentowych chciałabym przekazać rodzinie i najbliższym Pani Komornik, jak też wszystkim Komornikom, słowa wsparcia w tak bolesnym momencie.

Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Patentowych wraz z Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych