Konferencja Naukowa „Zawody Zaufania Publicznego jako istotny element struktury państwa”

23.11.2022 / Aktualności

W dniu 16 listopada 2022r. w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja Naukowa „ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO JAKO ISTOTNY ELEMENT STRUKTURY PAŃSTWA”

Zawody zaufania publicznego to m.in. lekarze, pielęgniarki, rzecznicy patentowi, adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, architekci czy inżynierowie budownictwa. Zawody te mają szczególnie znaczenie dla funkcjonowania państwa i pomocy obywatelom we wszystkich cywilizowanych państwach.  Profesje te, ze względu na charakter świadczonych usług wymagają spełnienia szeregu istotnych wymogów związanych z odpowiednim wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o zdrowiu, majątku, czy innych poufnych sprawach swoich pacjentów i klientów. Bo każdy z nas chciałby, aby zajmowali się nim profesjonaliści i aby jego tajemnice były bezpieczne.

Wydarzenie to było wyjątkowym przedsięwzięciem w skali krajowej, ponieważ organizowało go aż 14 samorządów zawodowych, które podjęły się tego zadania w duchu troski o należyte wykonywanie swoich zawodów i interes publiczny, zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Niezależne zawody zaufania publicznego i niezależne od władz samorządy tych zawodów bywają niewygodne dla władzy państwowej, zwłaszcza gdy władza państwowa ma tendencje centralistyczne i ograniczające samorządność i uprawnienia obywateli do samodzielnego decydowania o sobie. Obecnie wiele samorządów zawodowych ma obawy o swoją przyszłość i niezależność. Dlatego samorządy te porozmawiały wspólnie i z naukowcami o szansach i zagrożeniach dla siebie i dla obywateli.

Konferencja ta jest istotna, że obecne władze planują zmiany w funkcjonowaniu niezależnych samorządów zawodowych, ale znaczenie ma także współdziałanie wielkopolskich izb w reagowaniu na aktualne społeczne i polityczne wyzwania.

Konferencja była wyjątkowym przejawem zacieśniającej się współpracy wielkopolskich samorządów zawodowych, których przedstawiciele dokładają wspólnych starań, odpowiadając na społeczne i polityczne wyzwania oraz działając na rzecz polepszenia dostępności swoich działań dla obywateli, w miarę istniejących możliwości organizacyjnych i finansowych.

Przedstawiciele wielkopolskich samorządów zawodów zaufania publicznego zawiązali porozumienie mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w istotnych sprawach dla profesji wymagających szczególnej dbałości o relacje z obywatelami oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

Konferencja organizowana jest przez następujące jednostki samorządów zawodowych, działające w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego:

Okręg Wielkopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

– Wielkopolska Izba Adwokacka

– Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska 

– Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów

– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu

– Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

– Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów 

– Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

– Izba Komornicza w Poznaniu

– Wielkopolska Izba Lekarska

– Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu

– Izba Notarialna w Poznaniu

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu