Ostrzegamy przed kolejną falą wyłudzeń w formie sfałszowanych “Decyzji” Urzędu Patentowego

30.06.2023 /

Drogą mailową rozsyłane są fałszywe decyzje od UPRP oraz świadectwo ochronne.

Fabrykowane pisma nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP, choć w ich treści zawarte jest godło i pełna nazwa Urzędu Patentowego RP.

Prosimy o poinformowanie klientów, aby zwracali szczególna uwagę na otrzymywana korespondencję.

Poniżej przedstawiamy przykłady fałszywej decyzji, jaka w ostatnim czasie jest rozsyłana przez podmioty podszywające się pod Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego RP to: NBP O/Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.