Informujemy o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich.

10.07.2023 / Ogłoszenia

Wniosek o wpis na listę aplikantów należy złożyć w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 lok. 134, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Egzamin konkursowy odbędzie się 7 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz wykaz literatury znajdują się w Informacji Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o możliwości składania wniosków o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich oraz o egzaminie konkursowym

https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/87_2023_Informacja_KRRP_o_mozwosci_skladana_wnioskow_o_wpis_na_aplikacje_rzecz..pdf


Wysokość opłaty za egzamin konkursowy w 2023 roku wynosi  1 269,23 zł.
Nr konta do wpłat za egzamin konkursowy:
59 1600 1127 0003 0127 7994 0001

Wzory wniosków:
– wzór wniosku o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/66_Wzor-wniosku-o-wpis-na-liste-aplikantow-rzecznikowskich.pdf

– wzór oświadczenia o niekaralności
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/64_Wzor-oswiadczenia-o-niekaralnosci.pdf

– wzór wniosku o pokryciu kosztów aplikacji
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/65_Wzor-wniosku-o-pokryciu-kosztow-aplikacji.pdf

– wzór wniosku wskazującego patrona
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/bip/smodbip/upl/67_Wzor-wniosku-wskazujacego-patrona.pdf