X Ogólnopolska Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Technologii „INNOWINGS”

19.06.2023 / Aktualności

W dniach 15-16 czerwca 2023 r. odbyła się w Lublinie X Ogólnopolska Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Technologii „INNOWINGS”. Konferencja i Wystawa zostały objęte patronatem PIRP.

Organizatorami wydarzenia są Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz grupa naukowców reprezentujących jednostki badawcze, zarówno z Lublina, jak i całego kraju.

Głównym celem Konferencji jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja studentów, doktorantów i naukowców. Rezultatem udziału w wydarzeniu jest możliwość nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów ich możliwej współpracy.

Z ramienia Izby w wydarzeniu uczestniczyli wiceprezes PIRP rzecz. pat. Paweł Kurcman, Dziekan Okręgu Lubelskiego rzecz. pat. Maria Hładyniuk-Gązwa, wicedziekan rzecz. pat. Krzysztof Dobieżyński oraz rzecz. pat. Anna Bełz.

Oprócz powitalnego wystąpienia, rzecznicy przeprowadzili blok wykładowy, poświęcony procesowi uzyskiwania praw własności przemysłowej oraz zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.

Kapituła wydarzenia oprócz nagród dla twórców wynalazków, przyznała także tytuł “Ambasador Innowings” dla osób zaangażowanych w organizację i rozwój Konferencji i Wystawy, z których jeden został przyznany rzecz. pat. Marii Hładyniuk-Gązwie za wsparcie i wkład w umacnianie relacji z samorządem rzecznikowskim. Serdecznie gratulujemy!