Strona główna       Logowanie               Facebook       LinkedIn
 SAMORZĄD 
 SAMORZĄD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RZECZNICY PATENTOWI 
 RZECZNICY PATENTOWI  

 
 
 
 

 PRAWO 
 PRAWO  

 
 
 
 
 
 
 

 KONTAKT I INFORMACJE 
 KONTAKT I INFORMACJE  

 
 
 
 
 
 
 
BIP

Wydarzenia :
 • foto

  foto       W dniach 8 i 9 czerwca 2018 r. w Lublinie przedstawiciele Polskiej Izby Rzeczników Patentowych uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji ?Znaki towarowe i ich ochrona?. Podczas konferencji, w której wzięli udział wybitni specjaliści w wiodących ośrodków naukowych, zostały przedyskutowane najważniejsze problemy związane z koniecznością dostosowania prawa polskiego do obowiązujących regulacji unijnych w zakresie ochrony znaków towarowych. Debatowano nad wypracowaniem propozycji rozwiązań prawnych, które będą odpowiadać interesom polskiej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów unijnych.

 • foto

  foto       Paweł Kurcman, Wiceprezes PIRP oraz Katarzyna Kwestarz, Dziekan Okręgu Mazowieckiego reprezentowali Izbę podczas Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Samorządów Zaufania Publicznego, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Łodzi. Spotkanie to było okazją aby porozmawiać o współpracy samorządów zawodowych, ich roli w życiu społeczeństwa i o tym jakie działania powinny zostać podjęte, aby głos samorządów był dostrzegany na zewnątrz. Zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia działań, zmierzających do ustalenia celów, które samorządy będą się starały realizować dla wspólnego dobra.

 • foto     foto

  foto     foto       Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Centrum Hewelianum w Gdańsku odbyły się dwa wykłady z okazji 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce. Wykłady "Czy wynalazki Heweliusza i innych gdańskich wynalazców mogłyby zostać opatentowane?" i "Rola ochrony własności intelektualnej i współpracy z rzecznikiem patentowym w 100-lecie istnienia zawodu" poprowadziła kol. Małgorzata Matyka. Na obu wykładach przedstawiono rolę ochrony własności intelektualnej i współpracy z rzecznikiem patentowym oraz sylwetki znamiennych gdańskich twórców takich jak Jan Heweliusz, Daniel Fahrenheit, Daniel Gralath, Paweł Nipkow, Otto von Bronk, Andrzej Ledóchowski. Swoją obecnością zaszczycił nas i był obecny na całym wykładzie Pan Dyrektor Centrum Hewelianum Paweł Golak.

 • foto

  foto       W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się organizowana przez Fundację Instytut Własności Intelektualnej konferencja pt. "Jak skutecznie chronić innowacje? Sądy specjalne. Pomoc prawno-rzecznikowska." w Urzędzie Patentowym RP pod patronatem honorowym Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wśród zaproszonych panelistów byli: Pani Prezes UPRP - Alicja Adamczak, Pani Prezes Federalnego Sądu Patentowego w Monachium Beate Schmidt, Pan Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Jan Filip Staniłko, Pani Dyrektor Departamentu Orzecznictwa UPRP - Sylwia Wit vel Wilk, Pan Profesor INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Pan Wacław Niedzielski reprezentujący jedną z firm wdrażającą wynalazki, oraz Wiceprezes PIRP - Pan Paweł Kurcman.
       Reprezentując naszą Izbę Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman przedstawił uczestnikom konferencji zawód rzecznika patentowego, wskazując na ogromną rolę rzecznika patentowego w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, jak również na konieczność współpracy z rzecznikami patentowymi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej jak i obrony przed naruszeniami. Wskazał również na obchodzone 100 lecie zawodu rzecznika patentowego.
       Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób zajmujących się na co dzień prawem własności przemysłowej (rzeczników patentowych, sędziów, prawników) oraz wśród przedstawicieli nauki i przemysłu.

 • foto     foto

  foto     foto       W dniach 9 i 10 kwietnia odbyły się w Elbląskim Parku Technologicznym oraz w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym w Gdyni, kolejne seminaria regionalne Urzędu Patentowego RP - Patent na sukces. Z ramienia Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, seminaria zostały otwarte przez Kol. Krzysztofa Czuba - wiceprezesa PIRP, który w oficjalnym powitaniu nawiązał do obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego i genezy powstania zawodu.
       Następnie wystąpił Dziekan Okręgu Pomorskiego PIRP - Grażyna Pomianek, przedstawiając rys historyczny statusu prawnego pełnomocnika - rzecznika patentowego, oraz jego obecne zadania, jak również drogę do wpisu na listę rzeczników patentowych, na bazie prezentacji Rzecznik patentowy - zawód godny zaufania. Seminaria w obu miastach cieszyły się zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyły zadawane pytania na sali, jak również w przerwach pomiędzy kolejnymi sesjami.
       Zainteresowaniem cieszyły się nie tylko zagadnienia własności przemysłowej, lecz także aplikacja rzecznikowska, zarówno ze strony osób młodych, jak i dojrzałych.

 • foto     foto

  foto     foto       Kolejne z cyklu 16 seminariów regionalnych UPRP "Patent na sukces" odbyło się w dniu 06.04 br. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów i pracowników Uczelni, a także licznie zgromadzonych ludzi z otoczenia biznesu - Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny. W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób.
       Prowadzącymi wydarzenie byli dr Magdalena Kotulska - pracownik Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej oraz kol. Kamil Kot - rzecznik patentowy, Członek Okręgowej Rady Okręgu Małopolskiego PIRP.
       Seminarium zostało oficjalnie otwarte przez JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicję Adamczak. Prezentację pt. "Rzecznik patentowy - zawód godny zaufania" przedstawił kol. Marcin Barycki, który w sposób bardzo ciekawy opowiedział o naszej profesji.

 • foto

  foto       Kolejne spotkanie w ramach obchodów 100-lecia zawodu rzecznika patentowego w Polsce. Dziś wspólnie z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu w Białymstoku prowadziliśmy seminarium naukowe, podczas którego swoją prelekcje wygłosiła Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, która omówiła historię oraz perspektywy przyszłości zawodu rzecznika patentowego. Temat roli sądu oraz pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym poruszyła prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, natomiast panel dotyczący aplikacji rzecznikowskiej poprowadziła dr Magdalena Rutkowska-Sowa, vice-dziekan Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

 • foto       Szanowni Państwo,

       uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w Białymstoku odbyło seminarium pt. "Patent na sukces" dotyczące szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

       Seminarium zostało zorganizowane w ramach przedsięwzięć podjętych w związku ze wspólnymi obchodami 100-lecia Urzędu Patentowego RP i 100-lecia zawodu rzecznika patentowego.

 • foto

  foto       Uroczyście i w wyjątkowym składzie, dnia 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP odbyła się inauguracja aplikacji rzecznikowskiej edycji 2018-2020 połączona ze ślubowaniem aplikantów rzecznikowskich.

       Czterdzieści cztery osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego o wpis na listę aplikantów ślubowały sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać swoje obowiązki, a ślubowanie odebrała Dorota Rzążewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obecności dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.

       Po złożeniu ślubowania Joanna Bocheńska, Wiceprezes PIRP, Przewodnicząca Komisji Aplikacji przedstawiła aplikantom organizację i zasady odbywania aplikacji rzecznikowskiej i zachęcała, by aplikanci wykorzystali szansę jaką daje kontakt z patronem.

       Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali wykładu inauguracyjnego dotyczącego zawodu rzecznika patentowego, który wygłosiła Prezes Dorota Rzążewska.

 • foto

       W dniu 8 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom jubileuszowej 15. edycji konkursów Urzędu Patentowego RP na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 5. edycji konkursów na krótki film i informację medialną z zakresu własności intelektualnej.

      Wśród fundatorów nagrody była Polska Izba Rzeczników Patentowych, która nagrodziła pracę magisterską Pani Magdaleny Gorzkiewicz pt. Elementy symboliczne i urzędowe jako bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji znaku towarowego. Nagrodę wręczyli Prezes PIRP Dorota Rzążewska oraz Wiceprezes PIRP Paweł Kurcman.

 • foto

  W dniach 5-6 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych podczas którego dokonano podsumowania kadencji 2013-2017, a także zostały określone kierunki rozwoju samorządu i wybrane nowe władze na następne cztery lata.

  foto

  Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych została Dorota Rzążewska. Poza Prezesem wybrano również pozostałe organy samorządu:

  Krajową Radę Rzeczników Patentowych,
  link
  Komisję Rewizyjną,
  link
  Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z jego dwoma Zastępcami,
  link
  Sąd Dyscyplinarny oraz Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny.
  link

  Nowo wybrana Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ukonstytuowała się w dniu 6 listopada 2017 r.
  Członkowie Krajowej Rady wybrali ze swojego grona Prezydium, na czele którego stoi Dorota Rzążewska, Prezes PIRP.

  W skład Prezydium weszli:
  - Joanna Bocheńska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  - Krzysztof Czub - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  - Bożenna Kalewska - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  - Paweł Kurcman - Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  - Agnieszka Iwaniuk - Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
  - Małgorzata Kluczyk - Skarbnik Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

      uprzejmie informujemy, że XII Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych odbędzie się:

  w dniach 5 (od godz. 11,00) i 6 (od godz. 9,00) listopada 2017 r.
  w budynku Sound Garden Hotel,
  ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.


  MIEJSCE ZJAZDU:

  Sound Garden Hotel
  ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa
  tel. 22 279 14 00
  e-mail: info@soundgardenhotel.pl

  Obrady odbywać się będą w Sali Symphony znajdującej się na parterze budynku Hotelu.
  Wykład poprzedzający Zjazd w Sali "Oratorio"


       ...

       < zobacz więcej >

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto

       Szanowni Państwo,      Koleżanki i Koledzy,

      miło nam poinformować, że w dniach 9-21 czerwca 2017 roku odbył się specjalnie zorganizowany dla Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, przez 7Kontynentów Travel & Incentive, wyjazd studyjny do Chin.

      Wydarzenie to było ogromną i ciekawą dawką wiedzy na temat funkcjonowania systemu ochrony własności intelektualnej Chin. Jego uczestnicy wzięli udział w sesjach merytorycznych oraz wizytach studyjnych w Pekinie, Szanghaju, Guilin, Kantonie i Hong Kongu w tym również złożyli wizytę w Urzędzie Patentowym w Hong Kongu.

       Wyjazd okazał się wspaniałą okazją do poznania kultury oraz atrakcji turystycznych północnych i południowych Chin. Spacer po Placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen), na którym znajduje się mauzoleum Mao Zedonga, zwiedzanie słynnego Zakazanego Miasta - dawnej rezydencji cesarskiej, spacer po Wielkim Murze Chińskim to tylko część z atrakcji, które czekały naszych Kolegów.

      Wierzymy, że te kilka dni spędzonych w Państwie Środka było piękną i niezapomnianą przygodą!

 • foto

       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Krajowa Rada Rzeczników Patentowych podjęła uchwałę będącą reakcją na projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, przedłożony Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uchwale tej została wyrażona negatywna opinia o projektowanej zmianie art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
       Treść uchwały została przekazana Panu Piotrowi Dardzińskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
       Ponadto uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca br. (wtorek) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbędzie się konferencja uzgodnieniowa w sprawie przedmiotowej ustawy.
       W załączeniu uprzejmie przekazujemy treść przedmiotowej uchwały wraz z załącznikami.

       Uchwala_KRRP_1291.pdf
       KONSULTACJE_PUBLICZNE_tabelaryczne_zestawienie-04.07.pdf
       OPINIOWANIE_tabelaryczne_zestawienie_04.07.pdf
       UZGODNIENIA_MIEDZYRESORTOWE_tabelaryczne_zestawienie_04.07.pdf
       Zaproszenie_konferencja_uzgodnieniowa_11.07.2017.pdf,
       2017-05-28_ZAL_1_przygotowanie_do_egzaminu_ver_DE_KJG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_2_uchwala_KIRP_KJG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_3_caly_program_NRA_KJG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_3_do_druku_czesc_programu_NRA_AN.pdf,
       2017-05-28_ZAL_4_TK_30_JKG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_5_TK_6_JKGAN.pdf,
       2017-05-28_ZAL_6_publikacje_o_stanie_rynku_uslug_prawnych_AN.pdf,
       2017-05-28_ZAL_7_skan_pisma_adwokata_KJG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_8_DE_akcja_patentowa_ver_PL_KJG_ANMB.pdf,
       2017-05-28_ZAL_9_DE_akcja_patentowa_ver_DE_ver_DE_KJG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_10_pomoc_w_DE_dla_malych_i_srednich_ver_DE_KJG.pdf,
       2017-05-28_ZAL_11_egzaminatorzy_z_PL_KJGAN.pdf,

 • foto

       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzących Polską Izbę Rzeczników Patentowych powiększył się w dniu 20 stycznia 2017 r. o grono aplikantów, którzy jesienią 2016 r. pomyślnie złożyli egzamin konkursowy.
  Uroczystość ślubowania i wręczenia legitymacji dwudziestu sześciu aplikantom - odbyła się w Urzędzie Patentowym RP, a poza ślubującymi aplikantami wzięli w niej udział patroni aplikantów, przedstawiciele Urzędu Patentowego RP oraz zaproszeni goście.
  Uroczystość została uświetniona wykładem inauguracyjnym pt. "Patent jednolity po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej".

       Mamy nadzieję, że ceremonia ślubowania na długo miło zapadnie w pamięci aplikantów, rozpoczynając etap nauki wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

   


 • foto

       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       zasady etyki - będące zbiorem naszych standardów, gwarantujących profesjonalizm w relacjach z klientami, samorządem, urzędami i instytucjami oraz innymi pełnomocnikami, w tym rzecznikami patentowymi - są kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Od wielu lat prowadzone są prace i dyskusje dot. zmiany kształtu obecnej regulacji.

       Zgodnie z postanowieniami X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych wyrażonymi w uchwale nr 3 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Krajowej Radzie prowadzenia dalszych prac nad Kodeksem Etyki - przedkładamy Państwu celem zaopiniowania nowy, wstępny projekt Zasad Etyki omówiony przez Radę w dniu 27 sierpnia br. w czasie posiedzenia w Łomży. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów do udziału w konsultacjach i współtworzeniu ostatecznej wersji Zasad Etyki Rzecznika Patentowego. Aby dyskusja nad zasadami etyki naszego zawodu była owocna -  uprzejmie prosimy zarówno o zaangażowanie i wyrażanie swoich konkretnych uwag, jak też o zachowanie ram czasowych poszczególnych etapów prac.

       Uwagi do poszczególnych zapisów mogą Państwo wyrażać dwutorowo, tj.:

  • osobiście w czasie zebrań i spotkań w poszczególnych okręgach.


       Realizowane obecnie konsultacje stanowią pierwszy etap naszych prac. Planowane są również warsztaty konsultacyjne w Warszawie oraz konsultacje „zamykające”, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować.

       Szanując trud członków Samorządu - prosimy o udział w dyskusji już teraz. Przeprowadzenie jej z dużym wyprzedzeniem przed czekającym nas Zjazdem sprzyjać będzie stworzeniu dobrych i spójnych aktów prawa samorządowego.
   

   
  Anna Cybulka

  Sekretarz
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic

  Wiceprezes
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto

       Odnowienie doktoratu prof. Stanisława Sołtysińskiego

       Profesor Stanisław Sołtysiński jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem zwyczajnym Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg) i Academia Europaea (Londyn). Uczestniczy w elitarnych grupach badawczych ds. prawa spółek: European Model Company Law Group (EMCA) oraz European Company Law Experts (ECLE). W latach 2003-2013 wchodził w skład Rady Zarządzającej UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law).

       Link do nagrania: http://uam.platontv.pl/show/5928

   


 • foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       miło jest nam poinformować, że w dniu 24 września 2016 r. w siedzibie PIRP odbył się egzamin konkursowy na aplikację rzecznikowską. W tegorocznej edycji do egzaminu przystąpiło 50 kandydatów. Wśród zdających 23 osoby zakończyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

   
  Prezydium
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o tym, że w dniu 10 września 2016 r. zainaugurowaliśmy prace Akademii PIRP. Ta inicjatywa Prezydium KR zaakceptowana została w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Łomży przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. W ramach Akademii PIRP organizowane są warsztaty o ważnej w naszej pracy tematyce, które polegają na rozwiązywaniu kazusów pod kierunkiem specjalistów.

       Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej zakładki Akademia PIRP oraz do wzięcia udziału w naszych warsztatach!

   
  Prezydium
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,

       miło nam poinformować, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. przedstawiciele 15-tu samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali w Katowicach porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

       Wśród sygnatariuszy był Pan dr inż. Jerzy Lampart - Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członek Prezydium PIRP.

       Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego oraz wyrażać wspólne opinie wobec działań władzy, występować w obronie interesów grup zrzeszonych.
   
  Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że dniach 9-10 kwietnia 2016r. odbył się egzamin kwalifikacyjny dla osób, które ukończyły pozytywnie 3-letnią aplikację rzecznikowską w roku 2016.

       Rozpoczęcie aplikacji rzecznikowskiej wymagało od kandydatów zdania egzaminu wstępnego, który zweryfikował ich predyspozycję oraz wiedzę z zakresu techniki i prawa. W dwóch ostatnich edycjach (w 2012 i 2015 r.) odbywał się on wg nowych przepisów i składał się z części pisemnej (testu) oraz ustnej. Finalnie egzamin wstępny dwóch ostatnich edycji pomyślnie zdała niespełna połowa osób przystępujących do egzaminu.

       W dniu 9 kwietnia 2016r. dopuszczeni do egzaminu kwalifikacyjnego aplikanci edycji 2012 - 2015 zmagali się z częścią pisemną techniczną, która polegała na opracowaniu tematu – dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku do ochrony.
       Natomiast w dniu 10 kwietnia 2016r. zdający zmagali się z części pisemną prawną, która obejowała przygotowanie:
  • pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym oraz
  • opinii prawnej na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).

   
  Marek Besler
  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
  Anna Cybulka
  Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r., w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i nominacji generalskich.

       Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że podczas tej uroczystości Prezydent RP wręczył nominację na stopień generała brygady pułkownikowi niepodlegającemu obowiązkowi służby wojskowej Janowi Podhorskiemu, rzecznikowi patentowemu z Poznania.

       Przypomnijmy, że Generał Jan Podhorski ps. "Zygzak" z Poznania – syn Powstańca Wielkopolskiego, brał udział w Kampanii Wrześniowej, walczył w Powstaniu Warszawskim w oddziale „Pułk Sikory”, był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, po wojnie natomiast – prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa – trafił do więzienia. Dziś, w wieku 95 lat, Generał Jan Podhorski aktywnie działa w środowisku poznańskich kombatantów.

       Prosimy o przyjęcie podziękowań za służbę Ojczyźnie i gratulacji od nas wszystkich!

  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2015 r. – z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – odbyło się seminarium dla rzeczników patentowych, które obejowało trzy bloki tematyczne:

  – godz. od 11.30 do 13.00 „Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej” – wykład poprowadziła:

  • p. Edyta Demby-Siwek, Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP,

  – godz. od 13.00 do 14.30 „Dowody w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz cywilnym, w tym wiarygodność kopii dokumentu oraz zasady potwierdzania jej zgodności z oryginałem – w świetle prawa karnego oraz reguł odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników patentowych” – wykład poprowadzili:

  • p. Beata Piwowarska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
  • p. Małgorzata Korycińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • p. Sylwia Wit vel Wilk, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP,
  • p. Dariusz Kuberski, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej,
  • p. Paweł Kurcman, Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, rzecznik patentowy, radca prawny,

  – godz. od 14.30 do 15.30 „Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” – wykład poprowadziła:

  • p. Małgorzata Korycińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Seminarium, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie, w godz. 11:30 - 15:30, poświęcone było najnowszym zmianom w przepisach prawa krajowego oraz aktualnym problemom wyłaniającym się w interesującej nas dziedzinie prawa.


  dr inż. Jerzy Lampart
  Przewodniczący Komisji Szkoleń
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  jest nam ogromnie miło poinformować, że wprowadziliśmy dalsze informacje dotyczące stanu opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu na naszych indywidualnych kontach. Aktualnie umieszczone informacje pozwalają na łatwe monitorowanie stanu opłaconych składek.
  Synchronizowanie danych z naszych kont bankowych z naszymi indywidualnymi kontami PIRP odbywać się będzie raz w tygodniu.
  Prosimy uprzejmie o zapoznawanie się z informacjami na indywidualnych kontach i ewentualnie przesyłanie uwag na adres:
  skladki@pirp.org.pl


  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że udostępnione zostały Państwu orzeczenia sądów dyscyplinarnych PIRP - zapraszamy do odwiedzania stron:

  https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=3&op=3&op2=1  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że w dniach 26 września oraz 17 października 2015 r. Komisja Egzaminacyjna PIRP przeprowadziła egzamin konkursowy o wpis na listę aplikantów rzecznikowskich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155 poz. 925 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 189, poz. 1124).

  Przy czym:
  • 107 osób zgłosiło chęć przystąpienia do egzaminu konkursowego,
  • 51 osób rozwiązało poprawnie test, który stanowił część pisemną egzaminu konkursowego
   (§ 6 ww. rozporządzenia) i uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu,
  • 48 osoby uzyskały pomyślny wynik także z części ustnej egzaminu i zdały egzamin konkursowy,
  • 2 osoby przystąpią do części ustnej egzaminu konkursowego.  

  W czasie żadnego egzaminu nie jest możliwe dokonanie absolutnie trafnej oceny egzaminowanych osób. Czas pokaże, czy aplikanci sprostają czekającym ich zadaniom. Wyrażamy nadzieję, że kandydaci, którym nie powiodło się tym razem - nie zaprzestaną dalszej pracy i nauki oraz podejmą kolejną próbę pomyślnego złożenia egzaminu konkursowego.

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ślubowanie nowoprzyjętych aplikantów odbędzie się pod koniec stycznia 2016 roku. Zgodnie z przyjętym zwyczajem uroczystość zakończy wykład inauguracyjny - pierwszy w danym roku aplikacji. Zajęcia w pierwszym roku aplikacji zostały podzielone na dwa semestry - w pierwszym semestrze odbędą się w lutym, marcu, kwietniu oraz maju, w drugim semestrze - we wrześniu, październiku, listopadzie oraz w grudniu.

  Marek Besler
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • foto
       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       Uprzejmie informujemy, że w ramach nieprzerwanie prowadzonych działań w sferze doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych, udostępniona została dzięki współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i Polską Izbą Rzeczników Patentowych platforma E-learningowa.

       Udostępnienie platformy zostało zaplanowane w kilku etapach. Wczoraj rozesłane zostały komunikaty do części naszych Koleżanek i Kolegów zasady dostępu do platformy E-learningowej. Tych z Państwa, którzy nie otrzymali takiej informacji, prosimy uprzejmie o przesłanie do biura PIRP na adres: wioleta.pyrza@pirp.org.pl lub info@pirp.org.pl informacji o chęci korzystania z platformy, a dostęp zostanie im udzielony niezwłocznie.

       Platforma dostępna jest pod adresem: http://www.e-learning.kssip.gov.pl/

       Zapraszamy serdecznie do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
       Orzekać powinni wył…ącznie specjaliś›ci

       Spory dotyczą…ce wł‚asnoś›ci przemysł‚owej są… niezwykle zł‚ożone.
       Ich rozstrzyganie wymaga drobiazgowej analizy skomplikowanych
       i trudnych problemów technicznych i przekł‚ada się™
       na skutki dla tysię™cy osób. Specjalizacja sę™dziów orzekają…cych
       w takich sprawach jest niezbę™dna.
       ...

       < zobacz wię™cej >

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 • foto
       Polska Izba Rzeczników Patentowych wraz LEXICON training & coaching zaprasza do uczestnictwa w kursie ję™zyka angielskiego przygotowanym i dedykowanym specjalnie dla rzeczników patentowych

       Kurs jest oparty o merytoryczne zagadnienia zwią…zane ze znakami towarowymi, a zatem z tematyką…, która towarzyszy nam, na co dzień„ w pracy. Kurs został‚ stworzony specjalnie dla nas, tak, aby był‚ w maksymalnym stopniu oparty na realiach naszej pracy, z drugiej strony zapewniał‚ możliwość‡ indywidualnej nauki, w dowolnie wybranych przez nas porach. Niewą…tpliwie stanowi on niejako pretekst do zapoznania się™ przy asyś›cie lektora z informacjami publikowanymi przez OHIM, w tym z przepisami, praktyką… i orzecznictwem w zakresie znaków towarowych.
       ...

       < zobacz wię™cej >

  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
 •       Uprzejmie informujemy, że Prezes Europejskiego Urzędu Patentowego Pan Benoît Battistelli oraz Tunezyjski Minister Przemysłu, Energii i Kopalń Pan Kamel Ben Naceur podpisali porozumienie w sprawie uznania skutku europejskiego patentu w Tunezji.

        Podpisane porozumienie znacznie uprości dostęp do ochrony patentowej w Tunezji dla wnioskodawców i właścicieli patentów, a co za tym idzie i otworzy nowe perspektywy dla zagranicznych inwestorów.

        Zgodnie z warunkami umowy zgłaszający i uprawnieni będą mieli możliwość uznania na terytorium Tunezji skutków prawnych europejskich patentów i zgłoszeń, mimo że Tunezja nie jest Państwem Członkowskim EPO.


  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

baner_dol
webmaster: webmaster@pirp.org.pl
Data aktualizacji: 2018-06-22