Zmiany w legislacji w związku z COVID-19

02.04.2020 / Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 31.03.2020 r. przepisów dotyczących zmian legislacyjnych spowodowanych przez COVID-19, w ramach Komisji Legislacyjnej przygotowujemy aktualnie zbiór tych przepisów oraz wyciąg z najważniejszymi zmianami legislacyjnymi, które dotyczą rzeczników patentowych działających w charakterze pełnomocników, jak też nas jako przedsiębiorców, pracowników czy osób działających w ramach umów cywilnoprawnych.

Już teraz przesyłamy pierwszą porcję informacji – wyciąg z przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), które obowiązują nas jako pełnomocników przed sądami i urzędami. Są tam ważne informacje na temat terminów procesowych, administracyjnych, cywilnych, terminów przedawnienia roszczeń itp. Dołączamy dla ułatwienia również tekst samej ustawy zmieniającej z 31 marca 2020 r. oraz ustawy zmienionej (z 2 marca 2020 r.).
W kolejnych dniach postaramy się przesłać kolejne informacje na temat innych, interesujących nas zmian.

Paweł Kurcman
Wiceprezes PIRP
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej


Linki do dokumentów:
Wyciąg z Ustawy – terminy : https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/700_Ustawa_covid_-_terminy.pdf

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/701_Ustawa_z_dnia_31_marca_2020_r_o_zmianie_ustawy_o_szczegolnych_rozwiazaniach_zwiazanych_z_zapobieganiem_przeciwdzialaniem_i_zwalczaniem_COVID-19_innych_chorob_za_(2).pdf

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.: https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/701_Ustawa_z_dnia_31_marca_2020_r_o_zmianie_ustawy_o_szczegolnych_rozwiazaniach_zwiazanych_z_zapobieganiem_przeciwdzialaniem_i_zwalczaniem_COVID-19_innych_chorob_za_(2).pdf