Kolejne fałszywe decyzje urzędów zajmujących się udzielaniem praw wyłącznych.

03.04.2020 / Aktualności

Ostrzegamy przed kolejnymi fałszywymi decyzjami urzędów zajmujących się udzielaniem praw wyłącznych.

Tym razem rozsyłane są podrobione decyzje Urzędu Unii Europejskiej Ds. Własności Intelektualnej. Decyzje przesyłane są pocztą. Prosimy o poinformowanie Państwa klientów o tym nowym sposobie wyłudzania pieniędzy.

Przykładowa fałszywa decyzja:
https://www.rzecznikpatentowy.org.pl/komunikaty/mail/zal/705_Sfalszowana_decyzja.pdf