Zmarła prof. dr hab. Aurelia Nowicka

25.01.2021 / Aktualności

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 23.01.2021 roku zmarła prof. dr hab. Aurelia Nowicka, profesor nauk prawych. W osobie Pani Profesor straciliśmy niezwykłą osobę o wielkiej kulturze osobistej, cennego naukowca w zakresie prawa własności Intelektualnej oraz przyjaciela rzeczników patentowych.

Domeną działalności Śp. Pani Profesor było między innymi:

  • sporządzenie licznych opinii prawnych w procesach legislacyjnych oraz innych sprawach dla organów władzy i administracji publicznej,
  • prezentacja referatów na wielu konferencjach i seminariach naukowych, a także prowadzenie szkoleń dla praktyków – rzeczników patentowych,
  • członkostwo w radach programowych i naukowych czasopism prawniczych np. “Forum Prawnicze”, “Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.

Odszedł wspaniały prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w prawie cywilnym, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie Unii Europoejskiej oraz prawie własności intelektualnej, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się w dniu 27.01.2021 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu w Przeźmierowie Parafia pw. św. Antoniego Paderewskiego w Przeźmierowie.

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych