W dniu 18 maja 2020 r. dobiegają końca przedłużenia terminów przyznane użytkownikom w postępowaniach toczących się przed EUIPO

15.05.2020 / Aktualności

Pragniemy przypomnieć, że w dniu 18 maja 2020 r. dobiegają końca przedłużenia terminów przyznane użytkownikom w postępowaniach toczących się przed EUIPO.

Urząd przygotował notę dotyczącą możliwych rozwiązań, dla tych, którzy w związku z aktualną sytuacją epidemiczną będą mieli problemy z dotrzymaniem terminów.

Nota zawiera wskazówki dotyczące następujących kwestii:

  1. przedłużenia terminów w postępowaniach ex parte i inter partes,
  2. zawieszenia postępowania,
  3. kontynuacji postępowania,
  4. przywracania terminów.

Z notą EUIPO można zapoznać się pod adresem:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/covid-19-information#15_may_1