Posiedzenie Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

14.05.2020 / Aktualności

Wczoraj, tj. 13 maja br. odbyło się pierwsze w okresie pandemii koronawirusa posiedzenie Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w formie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyło 23 członków Krajowej Rady.

Podczas posiedzenia omawiane były kwestie funkcjonowania Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obecnej sytuacji.

Zreferowane zostały sprawy legislacyjne oraz działania podjęte przez PIRP.

Poruszono kwestie dotyczące aplikacji rzecznikowskiej, jej prowadzenia w czasie pandemii, jak i wniosków złożonych przez aplikantów.

Przedstawione zostały informacje dotyczące opłacania składek członkowskich i OC, raport roczny ubezpieczyciela oraz propozycje zasad działania wobec osób niepłacących składek OC.

Omówiono sprawy związane ze szkoleniami i wskazano pomysły na ich organizację w roku 2020.