W dniu 13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

18.02.2020 / Aktualności

W dniu 13 lutego 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego uprawnienia rzeczników patentowych zostały poszerzone o sprawy związane z ochroną praw autorskich oraz ochroną innych praw na dobrach niematerialnych. Ustawa wprowadza postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej oraz zakłada utworzenie wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej.  Z tekstem ustawy ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu można się zapoznać na stronie Sejmu.

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/45_u.htm

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.