Świętuj z nami Dzień Rzecznika Patentowego

28.08.2023 / Aktualności

Z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim członkom naszego samorządu, rzecznikom patentowym oraz aplikantom rzecznikowskim, samych sukcesów na polu ochrony własności intelektualnej!