Ślubowanie Rzeczników Patentowych

01.12.2020 / Aktualności

Ślubuję uroczyście
wykonywać zawód rzecznika patentowego
sumiennie i zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej,
zachowywać tajemnicę zawodową,
postępować godnie i uczciwie,
kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy że, grono rzeczników patentowych powiększyło się o 25 nowych osób.

W dniach 26 listopada i 30 listopada br. miały miejsce uroczystości ślubowania rzeczników patentowych. Pani Edyta Demby-Siwek – Prezes Urzędu Patentowego RP wysłuchała słów roty przysięgi od aplikantów rzecznikowskich, którzy uzyskali wynik pozytywny na Egzaminie Kwalifikacyjnym w 2020 r.

W wydarzeniu brały też udział Pani Dorota Rzążewska – Prezes PIRP oraz Pani Joanna Bocheńska Wiceprezes PIRP, Przewodnicząca Komisji Aplikacji.

Witamy serdecznie nowych kolegów i życzymy satysfakcji z wykonywania zawodu.