Rzecznicy patentowi rozpoczęli edukację w warszawskich technikach

09.12.2020 / Aktualności

Z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego miasto już od dwóch lat prowadzi edukację prawną dzieci i młodzieży w stołecznych szkołach i przedszkolach. W tym roku do adwokatów i radców prawnych dołączyli również rzecznicy patentowi.

Inauguracyjna lekcja odbyła się w środę, 2 grudnia br. w Technikum Mechatronicznym nr 1 – pierwszym w rankingu szkół technicznych w Polsce.

Edukacja prawna uczniów to projekt, który realizujemy z naszymi społecznymi partnerami już od dwóch lat. Cieszę się, że obecnie dołączają do nas rzecznicy patentowi, którzy będą edukować uczniów szkół technicznych w obszarze własności intelektualnej i wynalazków – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

To dopiero początek naszej ekspansji w szkołach technicznych w Warszawie i całej Polsce – zapowiada Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

– Dbamy o świadomość prawną naszych dzieci i młodzieży. To dla nas bardzo ważna kwestia. W październiku rozszerzyliśmy np. współpracę z radcami, dzięki czemu w zajęciach bierze udział także młodzież ze szkół zawodowych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. A teraz lekcje w technikach prowadzą też rzecznicy patentowi – dodaje Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Rozpoczęty projekt to efekt porozumienia zawartego między Polską Izbą Rzeczników Patentowych oraz Zespołem Szkół nr 1 w Warszawie przy ulicy Wiśniowej, dotyczącego edukacji prawnej uczniów w zakresie własności intelektualnej i ochrony wynalazków.

Uczestnikami spotkań są uczniowie klas III i IV klas informatycznych i mechatronicznych, którzy mają możliwość pozyskania lub zweryfikowania swojej wiedzy w obszarach, związanych z kwestiami ochrony własności intelektualnej. Uczniowie poznają odpowiedzi na pytania: czym jest własność intelektualna i jak ją chronić, czym jest patent, jak ochrona własności przekłada się na biznes oraz jak zostać rzecznikiem patentowym.

Wśród naszych uczniów znajdują się młodzi, kreatywni wynalazcy. Zarówno obszar rzecznictwa patentowego jak i zawód rzecznika wymagają ogromnej wiedzy prawniczej, ale również specjalistycznej wiedzy technicznej. Biorąc pod uwagę bardzo szybki rozwój techniki – informatyka, mechatronika, automatyka, robotyka – staramy się wyposażać uczniów w taką wiedzę i umiejętności, aby zainteresowani tworzeniem, innowacyjnością i wynalazczością poznali ścieżkę działania w obszarze ochrony patentowej – komentuje Sławomir Kasprzak – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 1 w Warszawie.

Zajęcia to cykl pięciu spotkań on-line, których prelegentami są: prezes PIPR Dorota Rzążewska, wiceprezes PIRP Paweł Kurcman oraz specjalista ds. własności przemysłowej Anna Kupińska-Szczygielska.

– Trudno sobie wyobrazić przyszłość prawa i innowacji bez rzecznika patentowego. On już jest, a w niedalekiej przyszłości w sposób jeszcze bardziej czytelny będzie pierwszym doradcą w biznesie. Dzisiaj w innowacji, przy takim zaawansowaniu technologicznym, liczą się sekundy i niuanse. Rzecznicy patentowi znają się na nich jak nikt inny i chcemy dzielić się tym z uczniami na początku ich „wynalazczej” drogi – mówi pomysłodawczyni edukacji prawnej w zakresie własności intelektualnej w szkołach oraz prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Dorota Rzążewska.

Jak zapowiadają organizatorzy, po okresie pilotażu taka specjalistyczna edukacja będzie kontynuowana także w innych zainteresowanych warszawskich szkołach technicznych i ogólnokształcących.

Zdjęcie: archiwum Miasto Stołeczne Warszawa