Ruszają projekty edukacyjne PIRP dla młodzieży w najlepszej technicznej szkole w Polsce – trwa rekrutacja rzeczników

03.03.2020 /

Prezydium Krajowej Izby Rzeczników Patentowych serdecznie zaprasza do zaangażowania w prace zespołu roboczego ds. projektów edukacyjnych PIRP. Zespół został powołany przez Prezydium w celu wypracowania zarówno materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych, jak i prowadzenia zaplanowanych zajęć.

W tym roku szkolnym 2019/2020 PIRP będzie realizował swoje projekty w najlepszej technicznej szkole w Polsce – Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa. Projekt realizowany jest w partnerstwie i współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa – jednym ze współinicjatorów projektu.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter pilotażowy i będą służyły wypracowaniu najlepszej formuły edukacyjnej.

W ramach prowadzonych projektów w tej placówce zaplanowane są dwa bloki zajęć:

1. Blok zajęć z obszaru „Rzecznik patentowy – sposób na życie zawodowe”. Tytuł bloku „Rzecznik patentowy – zawód przyszłości”.

ADRESACI: uczniowie klas  III, IV

Cykl dwóch lekcji na temat:

1. Interdyscyplinarności zawodu rzecznika patentowego

 TERMIN 1 : 30.03.2020 – 03.04.2020 

2. Jak zostać rzecznikiem patentowym? – wymagania formalne

TERMIN 2:  06.04.2020 – 10.04.2020   

Limit miejsc:  30 osób

Miejsce warsztatów: czytelnia szkoły.

2. Blok zajęć z obszaru „Rzecznik patentowy jako ekspert i edukator w obszarze własności intelektualnej”. Tytuł bloku „Akademia Własności Intelektualnej – Ja twórca i moje prawa”.

ADRESACI: uczniowie stypendyści MAZOVIA 2019_20

Cykl czterech lekcji na temat:

1. Czym jest własność intelektualna?

2. Jak ją chronić?

TERMIN 1:  30.03.2020 – 03.04.2020 

3. Czym jest patent?

4. Jak ochrona własności przekłada się na biznes?

TERMIN 2:  06.04.2020 – 10.04.2020  

Limit miejsc: 94 osoby

Miejsce warsztatów: sala 211.

Osoby zainteresowane pracą w zespole i prowadzeniem zajęć prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej w naszym Extranecie.