Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zmian do KPC

07.01.2020 / Aktualności

Dzisiaj miało miejsce ponad 3 godzinne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zmian do KPC. Polska Izba Rzeczników Patentowych była reprezentowana w trakcie posiedzenia Komisji przez Prezes – Dorotę Rzążewską i Wiceprezesa Pawła Kurcmana.

Spośród wskazywanych zmian w większości pozostały one niezmienione w wersji po I czytaniu w Sejmie, ale najważniejsze to fakt, że utrzymane zostały przepisy dotyczące pełnych uprawnień rzeczników patentowych w sprawach własności intelektualnej przed sądami własności intelektualnej. Będziemy trzymać rękę na pulsie i poinformujemy o dalszych działaniach PIRP w tej sprawie.