Konferencja “Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”

29.11.2019 / Aktualności

100 lat temu Polska przystąpiła do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Z tej okazji Urząd Patentowy RP zorganizował konferencję “Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”, która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.