Obchody Jubileuszu 30-lecia PIRP w Okręgu Dolnośląskim

18.05.2023 / Aktualności

Wyjątkowo uroczyście obchody 30-lecia świętuje Okręg Dolnośląski PIRP. Tym razem we współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii PWr władze okręgu zorganizowały szkolenie pt. „Patenty w transferze technologii ze szczególnym uwzględnieniem patentu jednolitego”, które w dniu 17 maja 2023 r. poprowadzili rzecznicy patentowi Piotr Otręba i Tomasz Gawliczek.

Szkolenie było przeznaczone dla Centrów Transferu Technologii z województwa dolnośląskiego, a na spotkaniu obecni byli pracownicy centrów transferu z Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i z Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Nie zabrakło również silnej reprezentacji niezwykle aktywnych rzeczników patentowych i aplikantów.

Spotkanie było doskonałą okazją do budowania współpracy, wymiany doświadczeń i integracji obu środowisk!

Mamy nadzieję na kolejne wspólne inicjatywy, a wszystkim zaangażowanym w realizację szkolenia serdecznie gratulujemy pomysłu i dziękujemy za włożoną pracę.