Uwaga

Ostrzegamy przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe oraz na wynalazki!

07.10.2019 / Aktualności

Fabrykowane pisma nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP, choć w ich treści zawarte jest godło i pełna nazwa Urzędu Patentowego RP.

Poniżej przedstawiamy przykłady fałszywej decyzji, jaka w ostatnim czasie jest rozsyłana przez podmioty podszywające się pod Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego RP to: NBP O/Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.