Nagraj film i promuj zawód rzecznika patentowego – egzamin konkursowy 2020!

14.08.2020 / Aktualności

Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych zachęca wszystkich rzeczników patentowych oraz aplikantów do nakręcenia przy użyciu najprostszych narzędzi np. telefonu, krótkich filmów zachęcających do zostania rzecznikiem patentowym i przystąpienia do egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską.

Film powinien zawierać przedstawienie się, nazwę kancelarii, krótką informację na temat wykonywanego zawodu rzecznika patentowego oraz zachętę do przystąpienia do egzaminu konkursowego na aplikację rzecznikowską.

Następnie prosimy o opublikowanie nagranych filmików na swoich profilach FB oraz Linkedin a także oznaczenie w tych mediach społecznościowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Najlepsze nagrania zostaną wykorzystane, po wyrażeniu przez ich autorów zgody, do promocji egzaminu na aplikację w ramach płatnej reklamy na FB i Linkedin, skierowanej do wybranych grup docelowych.

Poniżej publikujemy pierwszy film nagrany przez Prezes PIRP Dorotę Rzążewską.