Koniec sztucznego podziału! Nie tylko patenty i znaki towarowe, ale również prawo autorskie – dodatkowe uprawnienia dla rzeczników patentowych

01.07.2020 / Aktualności

Od dzisiaj, tj 1 lipca br. dodatkowe uprawnienia dla rzeczników patentowych – wspieramy przedsiębiorców w zakresie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego.

👉✔✌ Rzecznik Patentowy pierwszym doradcą biznesowym w prawie własności intelektualnej – już w pełni, bez sztucznych ograniczeń

Od dzisiaj rzecznicy patentowi uzyskali dodatkowe uprawnienia dające możliwość występowania przed sądami we wszystkich sprawach własności intelektualnej w tym w postępowaniach dotyczących ochrony praw autorskich, ochrony dóbr osobistych w zakresie w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług. Dotychczas działania rzeczników patentowych ograniczane były (teoretycznie) do katalogu spraw z zakresu własności przemysłowej i niektórych spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji.

👉✔✌ Rzecznik Patentowy doradcą (nie tylko) w prawie autorskim – koniec sztucznego podziału

Dotychczas w sposób sztuczny utrzymywał się podział w zakresie tych spraw, które mógł prowadzić rzecznik patentowy, które ograniczały się do katalogu spraw własności przemysłowej. Prowadziło to do absurdalnych sytuacji, gdy rzecznik patentowy prowadząc sprawy sądowe swojego klienta w zakresie praw własności przemysłowej, musiał prosić klienta o poszukanie pomocy u innych profesjonalnych pełnomocników w celu poprowadzenia sprawy sądowej dotyczącej np. wyłącznie ochrony praw autorskich. Wprawdzie orzecznictwo sądowe ostatnio i tak ewoluowało w kierunku dopuszczalności reprezentacji przez rzecznika patentowego przed sądami, jeśli sprawa dotyczyła łącznie obszarów zwalczania nieuczciwej konkurencji i praw autorskich (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. akt IIICZP 26/17) jednakże obecne przepisy nie pozostawiają już żadnych wątpliwości co do zakresu uprawnień rzeczników w tego typu sprawach.

👉✔✌ Rzecznik patentowy – nie tylko pomoże opatentować, ale i doradzi w prawie autorskim

Dotychczas w sposób sztuczny utrzymywał się podział w zakresie tych spraw, które mógł prowadzić rzecznik patentowy, które ograniczały się do katalogu spraw własności przemysłowej. Od 1 lipca 2020 r. rzecznicy patentowi uzyskali dodatkowe uprawnienia dające możliwość występowania przed sądami we wszystkich sprawach własności intelektualnej w tym w postępowaniach dotyczących ochrony praw autorskich, ochrony dóbr osobistych w zakresie w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług.

👉✔✌ Powyższe zmiany legislacyjne docenione zostały również przez środowiska przedsiębiorców, gdyż ich wprowadzenie zwiększyło krąg pełnomocników, którzy w sposób profesjonalny i merytoryczny będą prowadzić w sądzie wszystkie sprawy własności intelektualnej.