KRRP zachęca do wsparcia dla obywatelek i obywateli Ukrainy

28.02.2022 / Aktualności

Zgodnie przyjętym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych stanowiskiem w reakcji na akt naruszenia prawa międzynarodowego i zbrojną ingerencję w suwerenność Ukrainy, Krajowa Rada apeluje do aplikantów rzecznikowskich i rzeczników patentowych do zaangażowania w pomoc humanitarną na rzecz obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami konfliktu.

Każda Państwa pomoc będzie wartościowa. Warto jednak, by odpowiadała realnym potrzebom. Jedną ze zbiórek, którą można wspierać, nie mając obaw o realność pomocy, jest zbiórka Polskiej Akcji Humanitarnej, którą niniejszym udostępniamy.

Już teraz jesteśmy poruszeni indywidualnymi, oddolnymi inicjatywami wielu członków naszego samorządu, którym przyglądamy się z wielką dumą i wzruszeniem.

https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina