Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej nr 1/2022 z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego

03.03.2022 /

Komunikat nr 1/2022

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniach 22-23-24 kwietnia 2022 r.

73_Komunikat_nr_1_2022_Przewodniczacej_Komisji_Egzaminacyjnej.pdf

————-

Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny w 2022 roku wynosi 1698,76 zł.

Nr konta do wpłat za egzamin kwalifikacyjny:
59 1600 1127 0003 0127 7994 0001