II Ogólnopolskie Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów „Ja rzecznik – mój zawód, mój samorząd – wyzwania i szanse”

04.02.2021 / Aktualności

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, kontynuując pogłębioną wewnętrzną debatę na temat rozwoju naszego zawodu w przyszłości oraz roli samorządu w tym procesie, Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Rzeczników Patentowych serdecznie zaprasza do udziału już w II Ogólnopolskim Forum Rzeczników Patentowych i Aplikantów „Ja rzecznik – mój zawód, mój samorząd – wyzwania i szanse”, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku w formie online na platformie Webex.

Celem Forum jest wspólne, możliwie najbardziej demokratyczne i reprezentatywne, przedyskutowanie najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi samorząd rzeczników patentowych w perspektywie krótkoterminowej (rok 2021) i długoterminowej (lata 2020-2030). Owocem dyskusji będą konkretne wnioski stanowiące rekomendacje dla Prezydium w obu w/w perspektywach czasowych.

Forum ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno rzecznicy patentowi, jak i aplikanci. Towydarzenie o charakterze cyklicznym, które odbywa się na początku każdego roku kalendarzowego. W zamyśle Forum jest poszerzoną i bardziej demokratyczną formułą pracy Komisji Problemowych Krajowej Rady PIRP.

Uczestnicy Forum w formie bezpośrednich warsztatów, które odbędą się w formie zdalnej w dniu 25 lutego 2021 roku w godzinach 14.00 – 17.30, przedyskutują wskazane zagadnienia i wypracują rekomendacje dla Prezydium celów i działań krótkoterminowychoraz długoterminowych.

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w Forum. Wykorzystajmy te formę wspólnej pracy dla dobra naszego samorządu i przyszłości naszego zawodu.

Ze względów organizacyjnych można uczestniczyć w pracy jednego z poniższych zespołów problemowych Forum.

  • Zespół Rozwoju Aplikacji
  • Zespół Promocji Zawodu, Informacji i Działalności Wydawniczej
  • Zespół Legislacyjny
  • Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej
  • Zespół Wykonywania Zawodu, Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego

Termin ostatecznych zgłoszeń upływa 18 lutego br.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: info@pirp.org.pl, wskazując zespół problemowy, w którym chcemy pracować!

Link do udziału w Forum w formie zdalnej otrzymają Państwo przed samym wydarzeniem i po dokonaniu zgłoszenia na w/w adres e-mail w wymaganym terminie.