Egzamin kwalifikacyjny 2020 za nami! 34 osoby zdające

18.09.2020 / Aktualności

W dniach 11-13 września br. odbył się egzamin kwalifikacyjny na rzecznika patentowego. Do egzaminu przystąpiły 34 osoby. To zwieńczenie ich rzeczniowskiej aplikacji i sprawdzania zawodowych kompetencji przed rozpoczęciem już samodzielnej zawodowej działalności. Egzamin odbywał się w siedzibie PIRP w Warszawie.

Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza każdorazowo Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest sprawdzenie przygotowania osoby przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania zawodu. W tym posiadanej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu:

– prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego

– prawa autorskiego

– prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego

– postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz postępowania cywilnego

– postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej

– metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej

– zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika patentowego

Egzamin kwalifikacyjny składał się z trzech części pisemnych. Polegał na sporządzeniu:

– dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony

– pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym lub cywilnym

– opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).

Trzymamy kciuki za wyniki egzaminu!