Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych zaprasza na obchody IP Week 2023

19.04.2023 /