8 Forum Inteligentnego Rozwoju

25.10.2023 /

W dniach 19-20 października odbyło się 8 Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie. To kolejne miejsce, gdzie naszego samorządu nie mogło zabraknąć, bo jesteśmy zawsze tam, gdzie mowa o rozwoju i innowacjach.

Polska Izba Rzeczników Patentowych udzieliła patronatu honorowego temu wyjątkowemu wydarzeniu.

Poza patronatem, braliśmy w Forum aktywny udział.

20 października Pani Prezes PIRP Dorota Rzążewska była panelistką w dyskusji pt. “Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjnej gospodarki”.