Znamy nowy skład Prezydium KRRP

21.10.2021 /

20 października br. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ukształtowała skład Prezydium. Tym samym decyzja ta zakończyła proces kształtowania się nowych władz Izby.

W skład Prezydium weszli:

1)      Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

2)      Joanna Bocheńska – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

3)      Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych,

4)      Agnieszka Iwaniuk – Sekretarz,

5)      Małgorzata Kluczyk – Skarbnik

Wszystkim wybranym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz samorządu. Przed nowymi władzami Izby czas wytężonej pracy!

Ruszamy!