Zmarła Mec. Prof. Dr hab. Elżbieta Traple

27.08.2021 /

Szanowni Państwo

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 20.08.2021 roku zmarła prof. dr hab. Elżbieta Traple, wybitna specjalistka w dziedzinie prawa własności intelektualnej, adwokat, profesor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Była prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, członkinią Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz członkinią Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum.

Autor lub współautor licznych publikacji naukowych w tym „Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, „Systemu prawa prywatnego – prawo autorskie, monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego „Prawo reklamy i promocji”, a także współautorką ustaw o kinematografii i prawie autorskim.

Prof. Traple była również współzałożycielką kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Rodzinie i bliskim Pani Profesor składamy wyrazy naszego współczucia.

Prezydium Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 31 sierpnia br. o godzinie 11:00 Mszą Święta Żałobną w Uniwersyteckim Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie, po czym będę kontynuowane o godzinie 13:15 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie spod bramy przy ul. Prandoty.