Wiceprezes PIRP na obchodach 40-lecia radcowskiego samorządu

07.07.2022 / Aktualności

6 lipca 2022 r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, któremu towarzyszyły obchody 40-lecia samorządu.

Z tej okazji naszym kolegom radcom prawnym jak i koleżankom radczyniom prawnym składamy życzenia wszelkiej zawodowej pomyślności.

Szczególnie ciepłe życzenia kierujemy do tych kolegów i koleżanek, które łączą zawód radcowski z zawodem rzecznika patentowego. W trakcie uroczystych obchodów samorząd rzeczników patentowych reprezentował wiceprezes PIRP Paweł Kurcman.

W jednym z fragmentów jego przemówienia kierowanego do samorządu radców prawnych pojawiły się ważne słowa o współpracy zawodów zaufania publicznego w zachowaniu silnej i niezależnej samorządności zawodowej.

Poniżej całość przemówienia

PRZEMÓWIENIE NA 40 LECIE SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

Dokładnie dzisiaj, 6 lipca, mija 40 lat odkąd został powołany do życia ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. samorząd radców prawnych. Patrząc na perspektywę tych 40 lat działania Państwa samorządu trzeba powiedzieć, że mimo trudnych początków i problemów, jakie napotykaliście Państwo na swojej drodze, aktualnie to bardzo prężnie działający samorząd zawodowy. Samorząd nowoczesny i stawiający sobie coraz to nowe cele i wyzwania na przyszłość.

Reprezentując środowisko rzeczników patentowych i patrząc na Państwa samorząd z pewnej perspektywy naszego zawodu – rzecznika patentowego, mającego za sobą ponad 100 – letnią tradycję i kilkudziesięcioletnią działalność samorządu rzecznikowskiego, samorządu skupiającego profesjonalistów wykonujących również zawód zaufania publicznego, musimy przyznać, że Państwa korporacja doskonale wpisuje się w funkcjonowanie samorządów prawniczych w Polsce. Oprócz adwokatów, notariuszy, czy też innych zawodów prawniczych jak komorników, sędziów i prokuratorów, a także – częściowo – rzeczników patentowych (którzy wprawdzie nie są zawodem ściśle prawniczym tylko interdyscyplinarnym) jesteście Państwo korporacją, która stara się mocno dbać o poziom prawa w Polsce.

Państwa Samorząd w swoich szeregach posiada rzesze osób, które nie tylko wykonują swój zawód przy zachowaniu najwyższych standardów, ale które też pełnią zaszczytne funkcje zarówno we władzach samorządu jak i poza nim. Przedstawiciele Państwa zawodu to często posłowie, ministrowie, członkowie wielu innych ważnych instytucji państwowych czy społecznych. Dzięki takim osobom macie Państwo duży wpływ na życie publiczne w naszym kraju.

Samorząd radców prawnych odgrywa i powinien nadal odgrywać znaczącą rolę w podnoszeniu standardów usług prawnych i wzmacniania praworządności i praw obywatelskich w Polsce. Głos Państwa samorządu powinien być dobrze słyszalny, gdyż jego rolą jest nie tylko dbanie o interesy jego członków, ale również o utrzymywanie bezpieczeństwa prawnego, zwłaszcza w obrocie gospodarczym, oraz a może przede wszystkim – bezpieczeństwa prawnego Państwa klientów.

Zawód radcy prawnego i członkostwo w samorządzie radców prawnych to nobilitacja ale i powinność – powinność dbania o zaufanie obywateli. Jesteście Państwo jednym z zawodów zaufania publicznego i to zaufanie jest rzeczą pierwszorzędną, o którą każdy samorząd zawodowy powinien dbać.

Reprezentując środowisko rzeczników patentowych, mamy tą przyjemność, że uczestniczymy wspólnie z Państwem w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, gdzie wypracowujemy wspólne stanowiska w trosce o nieskrępowaną działalność samorządową zawodów zaufania publicznego. Przy wsparciu Państwa samorządu, reprezentowanego przez Pana Prezesa KIRP – Pana Włodzimierza Chróścika, inicjujemy różnego rodzaju aktywności, które mają skutkować podjęciem konkretnych działań prawnych przez władze publiczne w Polsce. Na ile działania te okażą się skuteczne – czas pokaże, ale z pewnością nie możemy ustawać w dbaniu o jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego, jaką jest samorządność, gwarantowana przepisami Konstytucji.

Dzisiaj mija 40 lat od powstania samorządu radców prawnych, choć sama nazwa radca prawny czy tytuł zawodowy jako taki (choć w trochę innym wymiarze) był znany już od lat 50 ubiegłego wieku. W ciągu tych kilkudziesięciu lat radca prawny na stale zagościł w domenie publicznej nie tylko jako osoba profesjonalnie wykonująca swoje usługi, nie tylko dbająca o pewne standardy, ale też jako osoba godna zaufania. Pomagają w tym inicjatywy Państwa samorządu, jak niedawno wdrożony portal szukajradcy.pl, pomaga nawiązywanie współpracy z innymi korporacjami, urzędami i instytucjami w Polsce, pomaga też stała współpraca z tego typu podmiotami na całym świecie.

Pytanie, które można postawić sobie dzisiaj jest takie – jak będzie wyglądał Państwa samorząd i Państwa zawód (w tym również nasz, rzeczników patentowych czy też innych zawodów zaufania publicznego) za kolejne 40 lat? Czy będziemy żyli w świecie, gdzie będzie dominować sztuczna inteligencja, która już w niektórych Państwach (w tym w wielu obszarach również w Polsce) wypiera działalność „żywego” człowieka. Czy sprawy będą prowadzone przez wirtualnych sędziów i prawników, jak będzie wyglądał system rozstrzygania sporów, w którym przecież uczestniczy aktywnie wielu radców prawnych jak też adwokatów czy rzeczników patentowych? To przed tymi i wieloma innymi wyzwaniami stają nasze samorządy i już teraz na niektóre z tych wyzwań trzeba szukać mądrych i skutecznych rozwiązań.

W imieniu PIRP obecnym i przyszłym władzom Państwa samorządu jak i jego członkom życzę przede wszystkim wytrwałości i dbania o to, aby poziom prawa w Polsce stale się podnosił, aby przedstawiciele Państwa zawodu odnosili sukcesy dbając przy tym o to, by nam wszystkim żyło się lepiej. Jeśli będziemy działać wspólnie, mając na względzie dobro nie tylko nas samych ale i otaczającego nas świata, będziemy mieć realny wpływ na to, co po sobie zostawimy. Zostawmy po sobie to, co najlepsze. Tego sobie i Państwu życzę.

Paweł Kurcman
Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych